0295502200

Chổi gạt mưa trước trái xe BMW X3 3.0i, X3 2.5i năm 2003-2006

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Meyle (Germany)

Giá: 380.000 VNĐ

Chổi gạt mưa trước trái xe Mercedes GLK280 4 MATIC năm 2008-2011

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Meyle (Germany)

Giá: 380.000 VNĐ

Chổi gạt mưa trước phải xe BMW X5 4.4i, X5 4.4i năm2001-2006

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Meyle (Germany)

Giá: 380.000 VNĐ

Chổi gạt mưa trước phải xe Mercedes C240,C180 năm2001-2012

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Meyle (Germany)

Giá: 380.000 VNĐ