Moay ơ, giá đỡ

Bi moay ơ trước xe BMW 318i đời 2003

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: 2.000.000 VNĐ

Bi moay ơ sau xe Audi A4

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: 1.450.000 VNĐ

Bi moay ơ xe Mercedes

Mã sản phẩm:,

Xuất xứ: Germany

Giá: 1.800.000 VNĐ

Bi moay ơ trước, ngoài xe Mercedes

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Meyle(Germany)

Giá: 240.000 VNĐ

Bi moay ở trước xe Mercedes năm 2001 – 2012

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Meyle(Germany)

Giá: 720.000 VNĐ

Bi moay ơ sau xe Mercedes C180 năm 2003

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Meyle(Germany)

Giá: 1.250.000 VNĐ

Bi moay ơ sau xe Mercedes C 200T CDI, E320 năm 2001-2011

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Meyle(Germany)

Giá: 1.020.000 VNĐ

Bi moay ơ sau xe BMW 318i, 323i năm 2002-2005

Mã sản phẩm:,

Xuất xứ: Meyle( Germany)

Giá: 900.000 VNĐ

Bi moay ơ trước xe Mercedes C200 năm 2003-2015

Mã sản phẩm:,

Xuất xứ: Meyle(Germany)

Giá: 1.200.000 VNĐ