Hệ thống cảm biến

Cảm biến nhiệt độ nước xe BMW 318i, 2002

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Germany)

Giá: 500.000 VNĐ

Cảm biến đo gió xe BMW 318i,2004

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến trục cơ xe BMW chính hãng

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: 500.000 VNĐ

Cảm biến áp suất lốp xe Mercedes đời 2010

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: 2.000.000 VNĐ

Cảm biến oxy trước bầu Mercedes C180 Kompressor, 2004

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bosch (Germany)

Giá: 2.300.000 VNĐ

Cảm biến báo mức nhiên liệu xe Mercedes C180, C200

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: Liên Hệ

Cảm biến trục cơ xe Audi A8 3.0 năm 2011

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: Liên Hệ

Cảm biến trục cơ xe Audi A4 năm 2010

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: Liên Hệ

Cảm biến tốc độ trước trái xe Audi Q7 năm 2011

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: Liên Hệ

Cảm biến tốc độ phải xe Audi Q7 3.6 năm 2009

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: Liên Hệ

Trang 1 trên 3123