Chính hãng bmw

Giảm xóc trước, trái xe BMW X3,3.0i (E83, M54) đời 2005

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Germany)

Giá: 4.000.000 VNĐ

Giảm xóc trước phải xe BMW X3 (E83), 2003 -2009

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Germany)

Giá: 4.000.000 VNĐ

Giảm xóc sau xe BMW 528i, 535i,550i năm 2009-2016

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Germany)

Giá: 3.400.000 VNĐ

Giảm xóc trước, phải xe BMW 523i,528i,535i năm 2009-2011

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Germany)

Giá: 4.400.000 VNĐ

Giảm xóc sau xe BMW 328i, 335i năm 2005-2013

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Gerrmany)

Giá: 2.200.000 VNĐ

Giảm xóc sau xe của BMW 320i, 328i năm 2011-2015

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Gerrmany)

Giá: 2.760.000 VNĐ

Giảm xóc trước ,trái xe BMW 325i, 2004-2007

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Gerrmany)

Giá: 2.800.000 VNĐ

Giảm xóc sau xe BMW x3 (E83,M54), 2004-2009

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Bilstein (Germany)

Giá: 2.800.000 VNĐ

Giảm xóc trước RH xe BMW

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Germany

Giá: Liên Hệ